GAWAZAT OFFICE

Budget: 550,000 KSA Riyal
Location: Riyadh - KSA
Visits : 1312

OFFICE BUILDING; 7600 m^2 - DX HVAC SYSYETM DESIGN - 110 TR