Jeddah Urban Investment Company

Budget: 640,000 KSA Riyal
Location: Jeddah - KSA
Visits : 1289

Office Building; 800 m^2 x 3 Floors - DX HVAC SYSYETM DESIGN - 160 TR