ABO HASHIM RESTAURANT

Budget: 8,000 KSA Riyal
Location: Riyadh - KSA
Visits : 1101

PUBLIC RESTAURANT; 2450 m^2 - NATURAL GAS SYSYETM DESIGN