AL-MUSHTARAKA COMPANY

Budget: 200,000 KSA Riyal
Location: Al-Khoubar - KSA
Visits : 1126

OFFICE BUILDING; 550 m^2 - DX HVAC SYSYETM DESIGN - 40 TR